Nová země NOMĚ Nová země NOMĚ Nová země NOMĚ Nová země NOMĚ

Nová země NOMĚ

2016

digitální fotografie a kresba
A1

Výlet tří kamarádů – Nolipa Nopa, Dlouhého doručníka a Pápěří hubičky po Nové zemi NOMI