LUSTR FESTIVAL 2016 LUSTR FESTIVAL 2016 LUSTR FESTIVAL 2016 LUSTR FESTIVAL 2016

LUSTR FESTIVAL 2016

2016

festival ilustace

Na festivalu Lustr vystavuji mimo jin? obr?zky ze sv? p?ipravovan? autorsk? kn??ky "Lehce naplivan? p??b?h". Na 22 stran?ch ?tvercov?ho se?itu se rozv?j? p??b?h t?? kamar?d? ? Nolipa Nopa, P?p??? hubi?ky a Dlouh?ho doru?n?ka. Vyr??ej? spole?n? na hv?zdn? v?let. Sou??st? se?itu je vlo?en? CD a QR k?dy odkazuj?c? na animace s autorskou hudbou, kter? dopl?uj? text.

Foto: Roman ?pl?chal, Jakub Sl?dek, Petra Klapka